खालील सर्व कार-जीप भाड्याने मिळतील .

ओम्नी
 • गाडी मालकाचे नाव- करमचंद व्यंकट कोव्हाले
 • कार-जीप कंपनीचे नाव - ओम्नी
 • AC / Non Ac = Ac नाही
 • फोन नं- 7756980569
 • ईमेल- karamchandkovhale@gmail.com
 • गाडी मालकाचे नाव- राम बिभीषण काकडे
 • कार-जीप कंपनीचे नाव - ओम्नी
 • AC / Non Ac = Ac नाही
 • फोन नं - 8485078281
 • ईमेल - ranvirkapur400@gmail.com
Namdev kakde tempo Traveler
 • गाडी मालकाचे नाव - नामदेव काकडे
 • कार-जीप कंपनीचे नाव - टेम्पो ट्रॅव्हलर
 • AC / Non Ac = Ac नाही
 • फोन नं - 9527172721
 • ईमेल - paritv79@gmail.com