खालील सर्व ट्रॅक्टर्स भाड्याने मिळतील .

ट्रॅक्टर्स करमचंद
  • ट्रॅक्टर्स मालकाचे नाव- करमचंद व्यंकट कोव्हाले
  • फोन नं- 7756980569
  • ईमेल- karamchandkovhale@gmail.com
  • ट्रॅक्टर्स कंपनीचे नाव - स्वराज